Trobada amb Manuel Baixauli

Passejant i lector.
Pintor.
Pintor que escriu.
Escriu en espiral
un home manuscrit
i s'empassa els deserts
i s'endinsa als arxius
i s'enfila als terrats
i s'esmuny de la mort
i camina amb tres cames
i ningú no l'espera
i veu el que no hi és
o el que hi és i no es veu.
Escriptor, sí, que pinta.

Que llegeix.
Que passeja."Ésser breu", retrat de M. B., de Ruth Vilar.
Il·lustració: detall d'"Arxiu de tot" de Manuel Baixauli. Esperem la visita de Manuel Baixauli.
Ruth Vilar conversarà amb l'autor de L'home manuscrit sobre aquesta novel·la i sobre la resta de la seva obra.


Dilluns 29 de maig a les 19h
Club de Lectura de la Biblioteca de Caldes de Montbui
Entrada lliure

En i Off Cartell o l'autor editor


 

 Sobre la faceta d'editor d'Albert Mestres

 

Un article de Ruth Vilar

(Pausa.) núm. 38 

L’estiu del 2011 Francesc Foguet escriu «Els marges de l’oasi: un balanç d’urgència de l’edició teatral», un article revelador i precís sobre la precarietat estructural que llasta la publicació de textos dramàtics, on afirma: «Amb tota probabilitat, el projecte editorial més interessant d’aquesta dècada és En Cartell, de RE&MA12, ideat i confeccionat per Albert Mestres. De format molt senzill i econòmic, es proposava de brindar als autors i als teatres una plataforma d’edició i de difusió perquè poguessin fer arribar als seus espectadors els textos que estrenaven. Durant aquesta primera dècada del segle, En Cartell ha permès de disposar en lletra impresa de les peces representades en les sales alternatives, especialment a la Sala Beckett de Barcelona, tant de la dramatúrgia catalana com estrangera. Malgrat el buit que cobria, la col·lecció va haver de plegar veles al cap de vint-i-cinc números i cinquanta-cinc textos estampats en sis anys.»

En efecte, Albert Mestres havia engegat la seva singladura editorial amb RE&MA12 el maig del 2002. Ara, maig del 2016, fa memòria: «Parlant amb en Ramon Simó sobre edició de textos teatrals, ell va comentar que havia vist que a fora es publicaven les obres alhora que es representaven als teatres. Això ens semblava interessant perquè en aquell moment les col·leccions teatrals d’editorials convencionals publicaven autors que no necessàriament estrenaven: l’edició de literatura dramàtica estava massa poc vinculada a l’activitat teatral. La idea inicial era aprofitar un moment en què es tornaven a estrenar força obres d’autors en català, molts d’ells joves, de manera que quedessin recollides i fossin accessibles i consultables pel públic: per això la col·lecció es va dir En Cartell. Després d’aquesta xerrada vaig buscar la manera de fer viable aquesta idea. En Ramon Simó va fer el disseny gràfic dels primers números i va involucrar la Magda Puyo —aleshores directora del festival Sitges Teatre Internacional— en els tres llibrets inicials.» Aquells volums inaugurals aplegaven els textos de sis dels espectacles que s’estrenarien al STI —entre els quals es comptava Niederungen, escrit per Ricard Gázquez i Anabel Moreno a partir dels relats de Herta Müller.

Sota una aparença de simplicitat, En Cartell acomplia alhora dues comeses complexes: d’una banda, ampliava l’experiència de l’espectador present a la sala; de l’altra, registrava i conservava —per a l’espectador absent, per al lector futur, per al professional del teatre— la porció textual d’una cinquantena d’espectacles representats entre 2002 i 2009 —fonamentalment a la Sala Beckett, puntualment al Tantarantana i, en un número únic, a l’Espai Brossa. A més, els volums recollien les corresponents fitxes artístiques que, amb la perspectiva del temps, ens donen una idea palpable de la provisionalitat dels equips creatius, de la fragilitat del treball conjunt, així com de la necessitat i la urgència que impel·leixen els creadors a desenvolupar múltiples tasques en el si de cada producció. Els acurats comentaris crítics de Francesc Foguet —o, en les seves comptades absències, d’altres investigadors que entre el 2009 i el 2013 integrarien amb ell el Grup de Recerca en Arts Escèniques— completen aquests llibres. Un tractament rigorós del contingut en un format molt assequible.

«La col·lecció va néixer amb una voluntat de servei en tres direccions: en primer lloc, oferir una plataforma als autors que, atès el panorama editorial, tenen moltes dificultats per veure els seus textos en lletra impresa; en segon lloc, donar l’oportunitat als teatres petits de complementar la seva voluntat de fer arribar al públic un teatre professional però sovint al marge dels circuits comercials; i, finalment, documentar textualment un període del teatre català, amb textos que d’aquí a un temps probablement seran molt difícils o impossibles de trobar», manifesta Albert Mestres a la nota amb què acomiada En Cartell. La determinació d’arrelar la lletra impresa als escenaris alternatius, que havia convertit la col·lecció en l’arxiu d’un bocí de la realitat teatral —ergo efímera— d’una època, va topar amb una «minsa resposta de les sales de teatre a les quals anava sobretot adreçada, si exceptuem el suport continuat i la fe en el projecte de l’Obrador de la Sala Beckett». Precisament l’accidentat curs d’aquesta aventura editorial i l’heterogeneïtat del seu catàleg evidencien la naturalesa contingent i no programàtica del teatre: tant del que hi és —les obres publicades, estrenades a les sales que s’hi van sumar— com del que no hi és —les obres que, simultàniament, s’estrenaven en sales que no van copsar l’interès i la magnitud d’En Cartell, i els textos de les quals s’han dissipat. Pel que fa als autors estrangers, la col·lecció edita per primera i gairebé única vegada en català autors com Jessica Goldberg, Jean-Luc Lagarce, Lars Norén, Fausto Paravidino, Jean-Yves Picq, Roland Schimmelpfennig, Theresia Walser o Jeannine Worms. També dóna cabuda a textos d’autors reconeguts en el panorama literari i editorial com ara Edward Bond, Ferenc Molnár —Carlota Subirós signa l’adaptació del seu Liliom— o John M. Synge. Els seus volums monogràfics dedicats a Martin Crimp i a Conor McPherson són referències obligades quan parlem de teatre en anglès del tombant de segle. La nòmina d’autors amb obra en català reuneix, entre d’altres, el monumental Joan Brossa, els consolidats Jordi Teixidor, Manuel Molins, Ramon Gomis o Lluïsa Cunillé, el poeta Enric Casasses –dramaturg passavolant– i els aleshores emergents Jordi Casanovas, Ricard Gázquez, Carles Mallol, Pau Miró, Gemma Rodríguez, Marc Rosich o Victòria Szpunberg —estrenats dins del cicle «2007 tot un any! de teatre català contemporani» de la Sala Beckett. Amb la trilogia animal de Pau Miró, Albert Mestres va clausurar En Cartell el setembre de 2009.

Tanmateix, el 2006 havia endegat Off Cartell, una col·lecció paral·lela que no retia comptes a la programació. Serà aquí on l’editor desplegarà més lliurement el seu criteri dramàtic i eixamplarà sense traves els horitzons dels lectors i dels professionals del teatre a qui vol interpel·lar. A la seva ponència de l’any 2003 «Text teatral i literatura» Albert Mestres havia exposat: «Com tothom sap, el teatre és possible gràcies a un pacte o contracte que s’estableix entre el públic i els actors, segons el qual el primer accepta els paràmetres convencionals que li proposen els segons a fi d’establir una comunicació, no entre públic i autor o públic i actors, com s’acostuma a dir, sinó entre un individu del públic i els altres a través del cos de l’actor, com teoritza Pradier. Podem admetre que si el pacte es trenca, deixa d’existir el teatre. Com que el material amb què s’estableix aquest pacte és totalment convencional, pot ser de qualsevol mena o origen. [… ] També estrictament parlant pot dir-se que qualsevol text és literatura o ho és en potència, com van demostrar els futuristes russos, el dadaistes, James Joyce, Joan Brossa, etc. En canvi, i en flagrant contradicció, crec que no tot text teatral és literatura. Cal distingir netament entre text teatral i literatura teatral. El pacte que s’estableix entre el públic i els actors no es trasllada al paper. [… ] Inversament, hi ha textos teatrals escrits amb vocació literària, és a dir, que aspiren a ser llegits independentment dels muntatges que se’n puguin fer, mentre que n’hi ha d’altres que no aspiren a res més que a la realització escènica». Doncs, sota la teulada d’Off Cartell aixoplugarà obres d’ambdues espècies, escollides bé per la seva qualitat purament escènica o bé per la seva naturalesa de literatura dramàtica —això és, textos que es prestin tant a la posada en escena o la lectura dramatitzada com a la lectura silenciosa.

Reprenem el fil de la nostra conversa: «Amb el temps, la situació s’havia anat invertint. D’una banda, els teatres es van desinteressar d’aquest projecte —per això vaig decidir tancar la col·lecció En Cartell—; en canvi, per a l’autor es va tornar més i més complicat publicar. Proa i Edicions 62 han deixat de publicar teatre. Altres editorials en publiquen en col·leccions que no són teatrals. Arola publica els textos de la Sala Beckett i del TNC —i en això recull el primer propòsit d’En Cartell—, però en general les seves publicacions no segueixen cap criteri clar. Qui escriu teatre necessita fer visible allò que fa perquè arribi als qui s’hi dediquen; Off Cartell compleix aquesta funció de connexió entre l’autor i el professional.»

Aquest segon catàleg, que continua ben viu, reflecteix l’amplitud i l’obertura de la concepció que Albert Mestres té de la literatura i del teatre. Com revelen nítidament la seva pròpia escriptura i els seus muntatges, no l’espanta l’estrany, ni el popular, ni el críptic, ni el manifest, ni l’antic, ni el primerenc, ni l’extens, ni el breu, ni el poètic, ni el narratiu, ni el musical, ni l’audiovisual, ni allò sorgit al dedins del teatre, ni el que hi recala des d’altres àmbits, i així fins a l’infinit. És l’editor sense por. La seva curiositat no sembla tenir fi. El seu és un criteri coherent que defuig la uniformitat: com que té arrels profundes pot brotar en fulles i flors diverses, múltiples, distintes. De l’òpera al flux de consciència, del drama històric al romàntic, del material textual per a un film d’assaig a la poesia dramàtica, de la tragèdia al teatre mínim, de les obres radiofòniques a les obres concebudes per ser representades per alumnes de primària.

Tot i que no es desentén de l’actualitat teatral —entre 2010 i 2012 reprodueix els textos resultants de les tres edicions dels Diàlegs a quatre bandes, iniciativa de la Plataforma de Dramatúrgia de les Comarques Gironines—, ja no n’és esclau. A Off Cartell trobem autors amb obra publicada a En Cartell i d’altres que circumstancialment no hi eren però hi podrien haver estat, com Jaume Melendres o Enric Nolla. Recobrem autors antics, com els col·loquiers anònims, Anselm Turmeda, Joaquim Rubió i Ors o, sense anar tan lluny, Salvador Espriu. I encara en descobrim alguns, com Laia Alsina Ferrer, Isabel Garcia Canet, Gaston Gilabert, Albert Pijuan, Grégoire Polet o —qui això signa— Ruth Vilar, que ensopeguen amb un interlocutor editorial, teatral i literari, receptiu i determinat, en Albert Mestres. Ell mateix precisa: «Pel que fa a l’autoria contemporània en català, la col·lecció és oberta a autors connectats a l’activitat teatral. Hi busco una qualitat —que pot ser literària, però no necessàriament: sobretot teatral. Publico traduccions amb voluntat de divulgació —per això renuncio als drets d’edició. Les traduccions són els números més exhaurits del catàleg, i sovint les propostes arriben de la mà dels mateixos traductors, o bé es tracta d’autors que conec i tradueixo jo mateix. També pretenc incidir en altres àmbits vinculats al teatre. La meva planificació és anual i procuro que els volums tinguin una certa coherència, en si mateixos i amb relació al moment en què estem. En certs moments em sembla interessant donar una visió més àmplia de l’obra d’un determinat autor o d’un determinat aspecte i d’aquí neixen els monogràfics.»

Malgrat que quan RE&MA12 publica un nou volum ho fa per portar a coneixement de tothom allò que amenaçava de restar amagat, les despeses d’execució material i l’afanyosa distribució comercial del llibre teatral constitueixen seriosos entrebancs per a aquest fi. «Fa temps que em plantejo fer el salt al suport digital; crec que el paper és obsolet i m’agradaria dur les obres a la xarxa. Vull crear una mena de magatzem de textos, un lloc on els professionals del teatre puguin trobar —o oferir— obres», confessa.

 

L’autor editor

 

El que Albert Mestres calla —defugint la supèrbia o potser l’obvietat— és, sense dubte, el més impressionant i rar mèrit de l’editorial: encloure en una dotzena de volums una part molt significativa de la seva pròpia producció dramatúrgica —principalment obres originals, però també adaptacions i traduccions, en molts casos portades a escena per ell mateix. Una producció fascinant i poc pregonada, despullada de convencionalismes i banalitat, intertextual i rapsòdica, teatral i literària alhora.

Com l’autor remarcava en la mateixa ponència: «He pretès anar al nus literari de la teatralitat, és a dir, recórrer només a aquells recursos estrictament necessaris perquè el text sigui “teatre”: he prescindit doncs de tot l’aparat convencional (instruccions sobre l’escenari, instruccions sobre moviments) sempre que no fos marcadament significant i m’he concentrat en la “teatralitat” de l’estil (joc de registres, expressivitat sintàctica, joc de convencions, ritme, joc de construccions que porta a determinar entonacions, etc.). D’altra banda, sempre he escrit amb la voluntat que es pogués llegir autònomament de l’escenari, sense que la lectura fes enyorar l’escenari, com qualsevol altra peça literària, com un poema o una novel·la (gèneres tots dos que procedeixen de l’oralitat, és a dir, en certa mesura també de l’espectacularitat). […] el que m’interessa són les veus, i no solament les veus dels personatges o protagonistes, sinó les veus de les coses, dels estats d’ànim, de les situacions psicològiques o històriques […] Un únic objectiu em mou a escriure: que la persona que llegeixi un llibre meu o vegi una obra de teatre meva no sigui la mateixa abans i després de l’experiència.»

Escriptors hi haurà que disfressin d’iniciativa editorial el que no suposa més que una via digna per donar a les premses els seus propis textos; RE&MA12, amb En i Off Cartell, es planta a les antípodes del cas: cada cop que Albert Mestres inclou una peça escrita per ell en qualsevol dels dos catàlegs, de retruc els enllustra i engrandeix.Els sis barrets de colors

TALLER D'ANIMACIÓ A LA LECTURA I ESCRIPTURA CREATIVA
ACTIVITAT INFANTIL PER A BIBLIOTEQUES
A partir de la tècnica dels sis barrets per pensar del psicòleg Edward de Bono, descobridor i divulgador del concepte "pensament lateral", Cos de Lletra ha desenvolupat aquest taller d'animació a la lectura i escriptura. L'activitat, adreçada a nois i noies de 8 a 12 anys i estructurada en quatre sessions de 90 minuts de durada, té un poderós impacte creatiu i lúdic.
OBJECTIUS
 
Apropem els nois i noies a la literatura amb materials textuals sorprenents, de diversos gèneres i autors, que descobreixen a través de jocs participatius.

Aprofundim en la seva capacitat lectora, treballant la comprensió, l'atenció i la imaginació.

Desafiem el seu potencial creatiu amb eines concretes que estimulen les diverses funcions del pensament: l'objectivitat, l'emotivitat, la previsió, la projecció positiva, l'exploració fèrtil de l'impossible, l'organització d'elements dispars. Combinem els jocs d'escriptura, de lectura en veu alta i de representació dramàtica.

Al llarg del taller, els participants es familiaritzen amb la biblioteca, s'exerciten en la mecànica del seu ús i enforteixen el vincle emocional amb l'espai i el seu contingut.
FUNCIONAMENT

Dos dinamitzadors plantegen les diferents estratègies. Aquests jocs augmenten la comprensió, estimulen la reflexió personal, promouen l’intercanvi d’opinions i desvetllen l’imaginari. A més, descobreixen als participants noves possibilitats de diversió, creixement i plaer creatiu.

El taller requereix una sala mixta, amb taula i cadires per seure a escriure i amb espai on fer jocs dinàmics.

L'activitat és idònia per nois i noies d'entre 8 i 12 anys. Pel bon desenvolupament del taller, cal que el grup final estigui format per un màxim de 18 participants de 8 a 10 anys o bé de 10 a 12 anys, segons les preferències de la vostra biblioteca.
 

DURADA: 4 sessions de 90 minuts.
MATERIAL: Còpies per a tots els participants d'un breu document de text per sessió. Llibres escollits (els triarem entre el fons del vostre catàleg; la resta, els podreu demanar per PI).L'actor Salva Artesero i la autora i directora teatral Ruth Vilar formen la companyia Cos de Lletra, amb més de 10 anys de trajectòria.
La nostra activitat comprèn:
1. la creació i l'exhibició d'espectacles,
2. l'escriptura i la publicació de textos originals i articles de divulgació teatral i literària,
3. la dinamització de tallers i trobades al voltant de la creativitat, la lectura, l'escriptura o la lectura en veu alta.Voleu saber-ne més?

93 866 00 78 / 609 28 01 79

cosdelletra@gmail.com


Consulteu-nos preu i disponibilitat 
 


 

Cos de Lletra en Tenerife

La Universidad de La Laguna acogió calurosamente "La puerta blindada" de Ruth Vilar

La ULL hizo entrega del XIX Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik a Ruth Vilar por su texto "La puerta blindada", en una gala que celebraba los galardones literarios anuales de esta institución y que estuvo especialmente dedicada al teatro: contó con una emocionante y franca intervención del dramaturgo Antonio Tabares y culminó con el espectáculo poético y musical Orillas del lejano amar, de Cali Fernández, Fátima Rodríguez y Juan Carlos Martín.

 Fotografía de Emeterio Suárez

Fotografía de Antonio Tabares

Al día siguiente, el montaje de "La puerta blindada" tomó las tablas del Paraninfo de la Universidad. Una vez más, los actores Salva Artesero y Alicia González Laá transportaron a sus espectadores a ese mundo temible y posible donde un modesto bibliotecario y su esposa deben aprender a distinguir entre obediencia o justicia, y escoger entre ambas. 

El público dijo: 
"Intensa, profunda y necesaria... Gracias."


Fotografía de Rubén Ibarreta

"La puerta blindada" de Ruth Vilar en la Universidad de La Laguna

La compañía Cos de Lletra visita la Universidad de La Laguna (Tenerife) con el espectáculo "La puerta blindada". Salva Artesero y Alicia González Laá protagonizan esta obra que es un canto a la vida, a la cultura, a la responsabilidad individual y al amor. La representación tendrá lugar el jueves 6 de abril en el Paraninfo.Cos de Lletra estrenó este espectáculo en Madrid el pasado mes de noviembre con una cálida acogida por parte del público y de la crítica:
 
“La obra es potente y las interpretaciones extraordinarias. ¡La aconsejo vivamente!”

“Una obra emocionante e intensa. Al final, uno sale dispuesto a encender luces, abrir puertas, pensar... ¡y a leer! ¡Bravo!”

“Grandiosa, real, excelente.”

"Una puesta en escena detallista y precisa, sensible y cuidada, con interpretaciones tan sobresalientes como ajustadas."

"Un argumento de disturbios sociales sobre un tema de mucho mayor calado cultural." El miércoles día 5 Ruth Vilar recogerá el XIX Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik con el que la Universidad de La Laguna distinguió el texto de "La puerta blindada"
  
 Paraninfo de la Universidad de La Laguna
 

Prender ese chispazo

Sobre el estreno de "La puerta blindada" de Ruth Vilar 

 

   Contratación: cosdelletra@gmail.com

609 28 01 79 / 93 8660078


Salva Artesero y Alicia González Laá en "La puerta blindada". 
(Fotografía de Rubén Ibarreta.)

Hacemos teatro para conmover al espectador en sus cimientos: para emocionarlo y para prender un chispazo inesperado en su pensamiento íntimo. Con el estreno y las primeras representaciones de “La puerta blindada” en el Teatro Lagrada, nuestra obra ha probado felizmente su capacidad para cumplir este propósito.

A cada función le han seguido, fuera de programa, francas y esperanzadas conversaciones sobre el modo en que unos y otros se habían sentido interpelados por los personajes y sus circunstancias, identificados con sus temores, sus anhelos y sus decepciones, empujados por su necesidad de obrar con coraje y coherencia. Entre la realidad y la utopía media un camino infinito, y en esas charlas informales todos manifestábamos sed de recorrer nuestro modesto trecho. Ese deseo, fundamental en “La puerta blindada”, ha resonado decididamente en muchos espectadores.


Éstas son algunas de sus opiniones:

“Más que interesante desembarco de la compañía Cos de Lletra en Lagrada con 'La puerta blindada'. ¡Recomendable!”

“La obra es potente y las interpretaciones extraordinarias. ¡La aconsejo vivamente!”

“¡Impresionante! Me sentí partícipe de la historia, que no dista mucho de cómo me siento en el mundo.”

“¡Ojalá el mundo que retratáis cambie pronto! Una mirada valiente y unos actores llenos de verdad.”

“Una obra emocionante e intensa. Al final, uno sale dispuesto a encender luces, abrir puertas, pensar... ¡y a leer! ¡Bravo!”

“Grandiosa, real, excelente.”


También el universo de libros y lectura de “La puerta blindada” y su más que sobria puesta en escena –concentrada estrictamente en la palabra y la interpretación– han sido acogidos con una generosa bienvenida por otros profesionales del teatro. Os invitamos a leer completas las reseñas de Raúl Hernández Garrido y Luis Miguel González Cruz que aquí extractamos:

“Con la presencia de 'La puerta blindada' en el Teatro Lagrada se dan muchos felices acontecimientos. Por una parte, el estreno de una puesta en escena detallista y precisa, sensible y cuidada, con interpretaciones tan sobresalientes como ajustadas. Algo muy extraño, considerar que la obra se estrenó este jueves y que parece que ya estuviera rodada por funciones y funciones, dado su gran nivel de ajuste actoral. Por otra, la presentación en Madrid, tras alguna lectura dramatizada, de la compañía Cos de Lletra y de la escritura sugerente y a un mismo tiempo arriesgada de Ruth Vilar.” PALABRAS, PALABRAS, PALABRAS / Raúl Hernández Garrido

“'La puerta blindada' propone un argumento de disturbios sociales sobre un tema de mucho mayor calado cultural, que no es otro que el de la función y productividad de la cultura. Los libros encerrados en bibliotecas, escondidos tras una puerta blindada, son incapaces de generar producción cultural si no son leídos. Del mismo modo que, si nadie se interesa por zambullirse en las lecturas, si no existe interés por experimentar el goce de la lectura, por muchas bibliotecas que un país posea, ese país seguirá sumido en la incultura.” ACTOS REBELDES / Luis Miguel González Cruz


Y para acabar por el principio, aquí os dejamos los enlaces a las publicaciones que han difundido el estreno de “La puerta blindada” durante las semanas previas.


El País, 20/11/2016Ovejas muertas, 22/11/2016

 Y también Artezblai, Madrid es Teatro o Godoff, entre otros.

Noviembre, 2016.

Cos de Lletra estrena "La puerta blindada" de Ruth Vilar en el Teatro Lagrada de Madrid

Salva Artesero y Alicia González Laá protagonizan una obra que cuestiona la obediencia acrítica a la autoridad y reivindica la conciencia individual.


 "La puerta blindada" · Fotografías de Rubén Ibarreta


"La puerta blindada" llega por vez primera a los escenarios en este montaje de la compañía Cos de Lletra dirigido por la autora.

Teatro Lagrada (Madrid)
Del 24 al 27 de noviembre
(4 únicas funciones)

La puerta blindada” es una fábula poética sobre cuestiones de actualidad como la supresión de los servicios públicos más básicos, el acoso y derribo a la cultura o sus efectos en la vida de los hombres y las mujeres corrientes. Plantea una pregunta vital: ¿cómo se sobrepone el individuo al desmantelamiento institucional?

La acción transcurre en una biblioteca desierta, clausurada. Sólo queda allí su director, que debe completar una última y decisiva misión. Pero su labor se eternizará y el mundo se irá hundiendo sin que él se dé cuenta. Su esposa deberá tomar las riendas para salvarse y salvarlo.

Se trata de una pieza emocionante y delicada que muestra la tragedia de una pequeña familia, de una biblioteca y de una sociedad condenadas a la destrucción. Con este espectáculo teatral Cos de Lletra entona un canto a la resistencia, la dignidad y la conciencia, con una historia de héroes cotidianos, vigente y esperanzadora.
 

Actores: Salva Artesero y Alicia González Laá
Escenografía y vestuario: Cos de Lletra
Música original: Manuel Sánchez Riera 
Autora y directora: Ruth Vilar

Un espectáculo de la compañía Cos de Lletra
Ciclo dedicado al Colectivo del Texto

Agradecimientos:
A Joaquín Daniel, por prestarnos su voz.

A Laia Piró y Stefano Puddu, por su confianza.
Y a Associació de Teatre Bambalina y Sala Sandaru, por acogernos. 

Contratación:
93 8660078 / 609 28 01 79
cosdelletra@gmail.com
 

Ruth Vilar gana el XIX Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik de la Universidad de La Laguna con "La puerta blindada"

 
Entrega del Premio:
miércoles 5 de abril, en el Paraninfo de la Universidad

"La puerta blindada" de Ruth Vilar recibe el XIX Premio Domingo Pérez Minik que otorga la Universidad de La Laguna (Tenerife). El galardón distingue el texto de esta obra que ya ha demostrado frente al público su capacidad de interpelación, su extrema vigencia temática, su lectura política no panfletaria y su dimensión poética y reflexiva, a la vez que rotundamente dramática.

La compañía Cos de Lletra celebra este reconocimiento, que supone un nuevo aval para que "La puerta blindada" llegue a muchos más escenarios después de su estreno en Madrid.


 Ruth Vilar


Cartel del montaje de "La puerta blindada"

"Teatro sobre plano" gira en el "Carrusel de ogritos"


"Teatro sobre plano" de Ruth Vilar –pieza breve para niños y niñas que Quimera publicó parcialmente en 2011– encabeza el repertorio de cinco obras dramáticas dirigidas al lector infantil y juvenil, al adulto que lo acompaña y al profesional de las artes escénicas, reunidas en este primer volumen de la flamante colección Carrusel de ogritos.

La Asociación de Autores de Teatro inaugura así esta colección de textos teatrales, un proyecto que "reivindica la atención a la imaginación como fuerza salvaje, ingobernable, impulsora de la ficción y de la vida, tanto de niños y niñas como de quienes les acompañamos; la imaginación como germen de posibilidades, de pensamiento crítico y del respeto a las diferencias".
 

Lola Fernández de Sevilla, Diana I. Luque y Nieves Rodríguez Rodríguez han editado este libro, que completan los textos de Luis Fernando de Julián, Tomás Afán Muñoz, Jesús Carazo y Miguel Ángel Jiménez Aguilar.

"Teatro sobre plano" aparece con las ilustraciones originales de Roger Vilà.


"Me debes tu vida"

Sobre el estreno de "Las ávidas raíces" de Ruth Vilar, una obra punzante protagonizada por Salva Artesero y Mireia Vallès.


 
La semilla original de "Las ávidas raíces" fue un sueño. En él, un hijo le reprochaba a su madre lo fea y pequeña que era la vida que le había dado. De eso hace ya mucho: la imagen se convirtió primero en la pieza "Reclamación" de la serie "Objetos punzantes", luego pasó a formar parte de la obra breve "Muescas más hondas" y siguió dando vueltas por el aire, como un moscardón o una golondrina.

Entonces apareció el programa Kinètic de la Sala Sandaru, que nos propuso acogernos en residencia creativa durante tres meses. La actriz Mireia Vallès se incorporó a este proyecto, que aún carecía de texto y de título. Juntos hemos hecho germinar en obra dramática lo que era una ristra de preguntas incómodas: ¿qué obligaciones y servitudes comporta haber recibido de los padres la vida?; ¿qué derechos y privilegios deben otorgarles a ellos sus hijos para corresponder con gratitud a su generosidad amorosa?; ¿hay algo más que generosidad amorosa y gratitud entre unos y otros?; ¿qué?

Con curiosidad, escucha y honestidad artísticas fuimos haciendo acopio de material: situaciones, tensiones, expectativas, exigencias, decepciones y enfrentamientos que se dan entre padres e hijos. Después los estructuramos en una sola relación, la de una MADRE y su HIJO. No queríamos demostrar nada, sino mostrarlo. Que los espectadores pudiesen reconocer en el teatro algo de sí mismos de sus propios dolores y arrepentimientos ocultos con respecto a sus padres o a sus hijos y quizá empezar a reconciliarse con ese algo.

La función de presentación fue una de esas noches de teatro mágico, de encuentro pleno entre actores y público. Agradecidos por la calurosa acogida que los espectadores brindaron a "Las ávidas raíces", trabajamos ahora para encontrar nuevos escenarios donde compartir este espectáculo. 
Lo que el público ha dicho:

"Un text preciós, esplèndid, cuidat fins a l'últim detall. Uns actors que li han fet justícia. Gràcies pel regal d'aquesta nit."

"Un text punyent en un castellà categòric i subtil, un treball d'interpretació i escènic amb grans dosis de passió i ofici. Això ha de rodar!"

"Una obra que va més enllà de la relació mare-fill... Ens remet a l'essència de la relació humana: la por a l'abandó, a la solitud, la necessitat de l'altre per sentir-se algú, etc. Deliciosa! Un mirall per mirar-se i conèixer-se a fons!"

"Divendres passat vaig veure això: 'Las ávidas raíces'. Encara l'estic digerint. El títol em sembla una porta meravellosament trobada cap a un món que totes i tots reconeixem. A través d'un text fantàstic, punyent i viu, i d'unes interpretacions precioses i minucioses, viatgem fins a les nostres arrels i ens hi reconeixem amb emocions, sovint, oposades. Un teatre en estat pur. Ben net i antic. Gràcies, Companyia Cos de Lletra per aquesta lliçó de teatre. No us la perdeu si teniu l'oportunitat de veure-la. Artesania teatral de la bona."

Por su parte, Imma Barba y Miquel Gascón se hicieron eco del estreno en su blog sobre artes escénicas "Voltar i voltar":

"Tant de bo 'Las ávidas raíces' pugui ser programada en alguna sala de la nostra ciutat. Seria una veritable llàstima que una proposta d’aquesta enorme qualitat i de més de 3 mesos de treball intens, únicament s’hagués pogut veure en aquesta sessió. Creiem sincerament que tindria cabuda en alguna de les petites sales de Barcelona, on consideren que el més important del Teatre és el text i la interpretació."Contratación:
93 8660078 / 609 28 01 79 
cosdelletra@gmail.com


 Fotografías de Miquel Gascón / Voltar i voltar